Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie
 
Strona główna / Dokumentacja szkolna / programy nauczania
2021-06-19     Gerwazego, Protazego, Sylwii     "Człowiek urodził się po to, aby się radować". Blaise Pascal    
MENU
O szkole
Dokumentacja szkolna
klauzula informacyjna
Klauzula informacyjna
Nauczyciele
Uczniowie
Galeria
Pedagog
Świetlica szkolna
Biblioteka
Przedszkole
Ogłoszenia
E-Dziennik
Office 365
Plan lekcji
Rekrutacja w systemie Vulcan
Rozkład przerw
WSDZ
Projekt MegaMisja
Kontakt
archiwum
programy nauczania

  Zestaw programów nauczania

 na rok szkolny 2016/2017
 
 
 
 
 
 
 
 
na rok szk. 2016/17
 
Przedszkole Gminne w Jurkowie i oddział klasy „0” w Półrzeczkach
 
P/1   „Nasze przedszkole” Autor: Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska
 
P/2  W radości dzieci Bożych. Program nauczania religii dla przedszkola. AZ-0-04/3 Autor: ks. dr Marian Zając. Obowiązuje w roku szk. 2013/2016.
 
 
 
 
 
 
 
 na rok szk. 2016/17
 
I ETAP EDUKACYJNY
 
Numer
Przedmiot
Klasy
Okres realizacji
AUTORZY PROGRMU
(dotyczy klasy pierwszej)
I/1
Edukacja wczesnoszkolna
Program nauczania dla I etapu edukacji –edukacji wczesnoszkolnej „Szkoła na miarę”
 
 
I
II
III
 
 
01.09.2013 – 06.2016
01.09.2012 – 06.2015
01.09.2011 – 06.2014
 
 
Teresa Janicka – Panek
I/2 
Język angielski
Program nauczania języka angielskiego 
Kurs dla początkujących w klasach 1-3 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.
I
II
III
01.09.2013 – 06.2016
01.09.2012 – 06.2015
01.09.2011 – 06.2014
Magdalena Kębłowska.
I/3 
W drodze do wieczernika.
AZ-1-01/10
 Program nauczania religii dla klasy 1-3 szkoły podstawowej
I
 
II
III
01.09.2013 – 06.2016
 
01.09.2012 – 06.2015
01.09.2011 – 06.2014
Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.
 
 
II ETAP EDUKACYJNY
 
Numer
Przedmiot
Klasa
Tytuł
N U M E R
P R O G R A M U
AUTORZY PROGRAMU
 
II/1
 
II/1.2
Język polski
IV, V
 
VI
„Czytać, myśleć i uczestniczyć”
DKOS-5002-62/04
Marlena Derlukiewicz
II/2.1
 
II/2.2
Historia
IV, V
 
VI
 „Wczoraj i dziś”
 
DKOS-5002-7/04
Tomasz Maćkowski
II/3.1
 
 
 
 
Plastyka
IV, V
 
 
 
 
„Do dzieła!” Program nauczania ogólnego plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej
 
Krystyna Onak
II/4.1
 
 
 
 
 
 
 
 
II/4.2
Język angielski
IV, V
 
 
 
 
 
 
 
 
VI
 
Program nauczania j. angielskiego. Kurs kontynuacyjny dla klasy 4-6 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2009
DKOS-5002/35/06
 
M. Kębłowska
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Kębłowska
II/5.1
 
 
 
 
 
Matematyka
IV, V, VI
 
 
 
 
 
Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w szkole podstawowej
DKOW-5002-37/08
M. Jacewicz, M. Karpiński, J. Lech
II/6.1
 
 
 
II/6.2
Przyroda
IV, V
 
 
 
VI
Tajemnice przyrody. Program nauczania przyrody w klasach 4-6 szk. podst.
DKW-4014-49/99
 
Jolanta Golonko
 
 
 
Maria i Michał Augustyniak
II/7.1
 
 
 
 
 
 
II/7.2
Zajęcia komputerowe
 
 
 
 
 
Informatyka
IV, V
 
 
 
 
 
 
VI
Program nauczania zajęć komputerowych w szkole podstawowej. II etap kształcenia
 
 
DKW 4014-56/99
Wanda Jochemczyk
Iwona Krajewska-Kranaś
Witold Kranas
Agnieszka Samulska
Mirosław Wyczółkowska
II/8.1
 
 
 
 
Zajęcia techniczne
IV, V
 
 
 
 
 
„Jak to działa.” Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w kl. IV-VI szkoły podstawowej
 
Lech Łabecki
II/9
 
Wychowanie fizyczne
 
IV, V,  VI
Program wychowania fizycznego
DKW4014-290/99
 
Mirosława Śmiglewska
II/10
 
Religia
 
IV,  V,  VI
Poznaję Boga i w niego wierzę
AZ-2-01/10
Komisja Wychowania Katolickiego Episkopatu Polski
II/11.1.
 
 
 
II/11.2
 
Muzyka
 
 
 
 
 
IV, V
 
 
 
VI
Program nauczania ogólnego muzyki w kl. IV-VI szkoły podstawowej
DKW–4014–15/00
 
Monika Gromek, Grażyna Kilbach
 
 
Paweł Piątek
II/12
Wychowanie do życia w rodzinie
 
V, VI
„Wędrując do dorosłości”. Program nauczania dla klasy V-VI szkoły podstawowej
Teresa Król, Krystyna Maśnik, Grażyna Węglarczyk
 
na rok szkolny 2016/2017
 
Numer
Przedmiot
Tytuł programu
Klasy
Okres realizacji
AUTORZY PROGRMU
(dotyczy klasy pierwszej)
 
III/1
Język polski.
Program nauczania języka polskiego w gimnazjum „Swoimi słowami”
 
I a, b
II a, b
III a, b
 
01.09.2013 – 06.2016
01.09.2012 – 06.2015
01.09.2011 – 06.2014
 
 
A. Brożek, A. Ciesielska, W. Głowacki, M. Pułka, D. Zych
 
III/2
Historia
„Śladami przeszłości” –program nauczania ogólnego historii w klasach I-III gimnazjum
 
I a, b
II a, b
III a, b
 
01.09.2013 – 06.2016
01.09.2012 – 06.2015
01.09.2011 – 06.2014
 
T. Kowalewska, T. Maćkowski
III/3
Wiedza o społeczeństwie Program nauczania wiedzy o społeczeństwie.
II a, b,
III a, b
01.09.2013 – 06.2015
01.09.2012 – 06.2014
E. Dobrzycka, K. Makara
 
III/4
Plastyka
Program nauczania przedmiotu plastyka w gimnazjum „Bliżej sztuki”
I a, b
01.09.2013 – 06.2014
Beata Mikulik
 
III/5.1
 
 
III/5.2
Muzyka
Muzyka w gimnazjum.
 
Zajęcia artystyczne w gimnazjum
 
 
I a, b
 
 
II a, b
III a, b
 
01.09.2013 – 06.2014
 
 
01.09.2013 – 06.2015
01.09.2012 – 06.2014
 
Agnieszka Krajner – Bogdańska
 
Eugeniusz Wachowiak
 
III/6.1
 
 
 
 
III/6.2
Język niemiecki
Program nauczania j. niemieckiego w gimnazjum. Kurs podstawowy dla początkujących.
Program nauczania dla języka niemieckiego w gimnazjum kurs kontynuujących dla początkujących.
 
I a, b
II a, b
 
 
 
III a, b
 
01.09.2013 – 06.2016
01.09.2012 – 06.2015
 
 
 
01.09.2011 – 06.2014
 
Paweł Piszczakowski
 
 
 
 
A. Potapowicz, K.Tokarczyk
 
III/7.1
 
 
 
 
 
 
 
 
III/7.2
 
Język angielski
Program nauczania języka angielskiego. Kurs kontynuacyjny w klasach1-3 gimnazjum zgodny z nową podstawa programową obowiązująca od 2009
Program nauczania języka angielskiego
– kurs dla początkujących (III.O) w klasach 1-3 gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.
– kurs dla kontynuujących (III.1) w klasach 1-3 gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.
 
I a, b
II a, b
 
 
 
 
 
 
 
III a, b
 
01.09.2013 – 06.2016
01.09.2012 – 06.2015
 
 
 
 
 
 
 
01.09.2011 – 06.2014
 
 
 
Magdalena Kębłowska
 
 
 
 
 
 
 
 
Magdalena Kębłowska
 
III/8
Matematyka
Matematyka 2001-  gimnazjum
DKW-5002-16/08
 
I a, b
II a, b
III a, b
 
01.09.2013 – 06.2016
01.09.2012 – 06.2015
01.09.2011 – 06.2014
 
Anna Dubiecka, Piotr Piskorski, Wacław Zawadowski
 
III/9
Fizyka.
 Program nauczania fizyki w gimnazjum. „Spotkanie z fizyką”
 
I a, b
II a, b
III a, b
 
01.09.2013 – 06.2016
01.09.2012 – 06.2015
01.09.2011 – 06.2014
 
G. Francz – Okrat, T. Kulawik
 
III/10.1
 
 
 
 
Geografia
Planeta Nowa
Program nauczania geografii w klasach I-III gimnazjum
 
I a, b
II a, b,
III a, b
 
01.09.2013 – 06.2016
01.09.2012 – 06.2015
01.09.2011 – 06.2014
 
Ewa Maria Tuz, Dawid Szczypiński
 
 
 
 
III/11
Biologia
„Puls życia”. Program nauczania biologii w gimnazjum
 
 
I a, b
II a, b
III a, b
 
01.09.2013 – 06.2016
01.09.2012 – 06.2015
01.09.2011 – 06.2014
 
Anna Zdziennicka
 
 
III/12
Chemia   
Program nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery
 
I a, b
II a, b
III a, b
 
01.09.2013 – 06.2016
01.09.2012 – 06.2015
01.09.2011 – 06.2014
 
Teresa Kulawik, Maria Litwin
III/13
Informatyka.
Program nauczania dla gimnazjum.
II a, b
III a, b
01.09.2013 – 06.2015
01.09.2012 – 06.2014
 
E. Grubiel, G.Olejniczak, St. Krupicka
 
III/14.1
 
 
 
 
Zajęcia techniczne
Program nauczania w gimnazjum zajęcia techniczne-Technika w praktyce
 
 
I a, b
II a, b
 
01.09.2013 – 06.2015
01.09.2012 – 06.2014
 
 
Waldemar Czyżewski
 
 
 
 
 
III/15
 
 
 
 
Wychowanie fizyczne
Program wychowania fizycznego
I a, b
II a, b
III a, b
 
 
01.09.2013 – 06.2016
01.09.2012 – 06.2015
01.09.2011 – 06.2014
 
 
Mirosława Śmierglewska
III/16
 
Wychowanie do życia w rodzinie. Wędrując ku dorosłości - program nauczania dla klas I-III gimnazjum.
I a, b
II a, b
III a, b
01.09.2013 – 06.2016
01.09.2012 – 06.2015
01.09.2011 – 06.2014
 
Teresa Król
 
 

 Powrót

(C)opyright by Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie