Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie
 
2021-06-19     Gerwazego, Protazego, Sylwii     "Człowiek urodził się po to, aby się radować". Blaise Pascal    
MENU
O szkole
Dokumentacja szkolna
klauzula informacyjna
Klauzula informacyjna
Nauczyciele
Uczniowie
Galeria
Pedagog
Świetlica szkolna
Biblioteka
Przedszkole
Ogłoszenia
E-Dziennik
Office 365
Plan lekcji
Rekrutacja w systemie Vulcan
Rozkład przerw
WSDZ
Projekt MegaMisja
Kontakt
archiwum
podręczniki
Szkolny zestaw podręczników
na rok szk. 2014/2015
 
Publiczne  Gimnazjum
KLASA I 
 
Przedmiot
Tytuł podręcznika
Autorzy
Wydawnic
two
Numer
dopuszcze
nia
Język polski
Swoimi słowami. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego, klasa 1
Adam Brożek, Agnieszka Ciesielska, Małgorzata Pułka, Daniel Zych
Nowa Era
79/1/2009
 
Swoimi słowami. Podręcznik do kształcenia językowego z ćwiczeniami, klasa 1
Część 1
Część 2
Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz, Maciej Szulc
Nowa Era
 
 
 
 
 
79/2/2009
79/3/2009
 
Język angielski
 
Smart Time  2
 
Virginia Evans, Jenny Dooley
 
Express Publishing
 
647/2/2013
 
Język niemiecki
 
Ah! neu. Kurs podstawowy dla początkujących.
 
Anna Potapowicz
Krzysztof Tkaczyk
 
WSiP
 
13/1/2009
13/2/2009
 
Historia
 
Śladami przeszłości. Podręcznik dla klasy pierwszej gimnazjum
Zeszyt ćwiczeń dla klasy I
 
pod red. Stanisława Roszaka
 
Nowa Era
 
60/1/2009
 
Muzyka
 
Muzyka w gimnazjum
 
Agnieszka Krajner Bogdańska
 
Oficyna Edukacyjna
 
6/2009
 
Zajęcia techniczne
 
Technika w praktyce. Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla gimnazjum. Zajęcia elektryczno-elektroniczne.
 
Technika w praktyce. Podręcznik z ćwiczeniami dla klasy 1-3 gimnazjum. Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne.
 
Technika w praktyce. Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klasy 1-3 gimnazjum.
Zajęcia żywieniowe
 
Technika w praktyce. Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 1-3 gimnazjum. Zajęcia krawieckie
 
Waldemar Czyżewski
 
 
 
 
 
 
W. Czyżewski W. Lib, W. Walat
 
 
 
 
 
Katarzyna Wilczek, Ewa Uljasz
 
 
 
 
Elżbieta Krzyżanowska, Anna Ilczuk-Gumowska, Ewa Uljasz
 
Nowa Era
 
 
 
 
 
 
 
Nowa Era
 
 
 
 
 
 
Nowa Era
 
 
 
 
 
 
Nowa Era
 
196/1/2009
 
 
 
 
 
 
 
196/2/2010
 
 
 
 
 
 
196/3/2009
 
 
 
 
 
 
196/4/2010
 
Matematyka
 
Matematyka 2001
Zeszyt ćwiczeń
 
 Anna Dubiecka, Tomasz Malicki, Piotr Piskorski
 
WSiP
 
39/1/2009
 
Fizyka
 
Spotkania z fizyką. Podręcznik dla gimnazjum. Część 1
Spotkania z fizyką. Podręcznik dla gimnazjum. Część 2
 
Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska
 
Nowa Era
 
 
Nowa Era
 
 
 
93/2/2010
 
Geografia
 
 
Planeta Nowa.
 
Roman Malarz
 
Nowa Era
 
7/1/2009
 
Plastyka
 
 
 Bliżej sztuki
 
S. Stopczyk
 
WSiP
 
68/2009
 
Biologia
 
Podręcznik do biologii w gimnazjum. „Puls życia”
 
M. Jefimow
M. Sęktas
 
Nowa Era
 
58/1/2009
 
 
Chemia
 
„Chemia Nowej Ery”
 
 
T. Kulawik
J. Kulawik
M. Litwin
 
Nowa Era
 
49/1/2009
 
 
 
 
 
Publiczne  Gimnazjum 
 
KLASA II
 
Przedmiot
Tytuł podręcznika
Autorzy
Wydawnictwo
Numer
dopuszcze
nia
Język polski
Swoimi słowami. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego, klasa 2
 
 
 
Swoimi słowami. Podręcznik do kształcenia językowego z ćwiczeniami, klasa 2,
Część 1
Część 2
Adam Brożek, Agnieszka Ciesielska, Małgorzata Pułka, Daniel Zych
 
Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz, Maciej Szulc
Nowa Era
 
 
 
 
 
Nowa Era
79/4/2010
 
 
 
 
 
 
 
 
79/5/2010
79/6/2010
 
Język angielski
 
Access 2
Access 3
 
Virginia Evans, Jenny Dooley
 
Express Publishing
 
85/2/2009
85/3/2009
 
Język niemiecki
 
Ah! neu. Kurs podstawowy dla początkujących.
 
Anna Potapowicz
Krzysztof Tkaczyk
 
WSiP
 
13/3/2009
13/4/2010
 
Historia
 
Śladami przeszłości. Podręcznik dla klasy II gimnazjum
Śladami przeszłości
Zeszyt ćwiczeń dla klasy II
 
pod red. Stanisława Roszaka
 
Nowa Era
 
60/2/2010
 
WOS
 
Wiedza o społeczeństwie
 cz. 1
 
Elżbieta Dobrzycka, Krzysztof Makara
 
Operon
 
96/1/2009
 
Muzyka
 
Muzyka-podręcznik do zajęć artystycznych w gimnazjum
 
 
Eugeniusz Wachowiak
 
GAWA
 
273/2010
 
Zajęcia techniczne
 
 
 
Technika w praktyce. Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla gimnazjum. Zajęcia elektryczno- elektroniczne.
 
Technika w praktyce. Podręcznik z ćwiczeniami dla klasy 1-3 gimnazjum. Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne.
 
Technika w praktyce. Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klasy 1-3 gimnazjum.
Zajęcia żywieniowe
 
Technika w praktyce. Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 1-3 gimnazjum. Zajęcia krawieckie
 
Waldemar Czyżewski
 
 
 
 
Waldemar Czyżewski, W. Lib, W. Walat
 
 
 
K. Wilczek, E. Uljasz
 
 
 
 
E. Krzyżanowska, Anna Ilczuk-Gumowska, E. Uljasz
 
Nowa Era
 
 
 
 
 
Nowa Era
 
 
 
 
 
Nowa Era
 
 
 
 
 
Nowa Era
 
196/1/2009
 
 
 
 
 
196/2/2010
 
 
 
 
 
196/3/2009
 
 
 
 
 
196/4/2010
 
Informatyka
 
Informatyka
 
 
E. Grubiel, Hardt-Olejniczak, Kolczyk, Krupicka, Sysło
 
WSiP
 
134/2009
 
Matematyka
 
 
 
 
Matematyka 2001
Zeszyt ćwiczeń
 
Anna Bazyluk, Anna Dubiecka, Barbara Dubiecka-Król
 
WSiP
 
39/2/2009
 
Fizyka
 
Spotkania z fizyką. Podręcznik dla gimnazjum. Część 2
Spotkania z fizyką. Podręcznik dla gimnazjum. Część 3
 
Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska
 
Nowa Era
 
93/2/2010
 
Geografia
 
Planeta Nowa.
Podręcznik do geografii. Gimnazjum. Klasa 2
 
 
Dawid Szczypiński, Mirosław Wójtowicz
 
Nowa Era
 
7/2/2009
 
Biologia
 
Podręcznik do biologii w gimnazjum. „Puls życia”
 
 
M. Jefimow
M. Sęktas
 
Nowa Era
 
58/2/2009
 
Chemia
 
 
 
„Chemia Nowej Ery”
 
 
J. i T. Kulawik, M. Litwin
 
 
Nowa Era
 
49/2/2009
 
 
 
Publiczne  Gimnazjum
 
KLASA III
 
Przedmiot
Tytuł podręcznika
Autorzy
Wydawnictwo
Numer dopuszczenia
Język polski
Swoimi słowami. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego, klasa 3
 
 
Swoimi słowami. Podręcznik do kształcenia językowego z ćwiczeniami, klasa 3
Część 1
Część 2
Adam Brożek
Agnieszka Ciesielska,
Małgorzata Pułka,
Daniel Zych
 
Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz
Maciej Szulc
Nowa Era
 
79/9/2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
79/7/2011
79/8/2011
 
Język angielski
 
Egzamin gimnazjalny. Repetytorium. Poziom podstawowy i rozszerzony.
Access 3 (kontynuacja)
 
 
Virginia Evans,
Jenny Dooley
 
Virginia Evans,
Jenny Dooley
 
 
Express Publishing
 
 
Express Publishing
 
 
 
 
 
 
365/2011
 
 
 
85/3/2009
 
 
 
 
 
Język niemiecki
 
 
Ah! neu. Kurs podstawowy dla początkujących.
 
Anna Potapowicz
Krzysztof Tkaczyk
 
WSiP
 
13/6/2011
13/5/2011
 
 
Muzyka
 
Muzyka -podręcznik do zajęć artystycznych w gimnazjum
 
Eugeniusz Wachowiak
 
GAWA
 
273/2010
 
Historia
 
Śladami przeszłości. Podręcznik dla klasy III gimnazjum
Śladami przeszłości.
Zeszyt ćwiczeń dla klasy III
 
pod red Stanisława Roszaka
 
Nowa Era
 
60/3/2011
WOS
Wiedza o społeczeństwie cz. 2
Elżbieta Dobrzycka,
Krzysztof Makara
Operon
96/2/2010
 
Informatyka
Informatyka
E. Grubiel, Hardt-Olejniczak Kolczyk, Krupicka, Sysło
WSiP
134/2009
Matematyka
Matematyka 2001
Zeszyt ćwiczeń
Anna Dubiecka,
Barbara Dubiecka- Król,
Zbigniew Góralewicz,
 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
39/3/2009
Fizyka
Spotkania z fizyką. Podręcznik dla gimnazjum. Część 3 Spotkania z fizyką. Podręcznik dla gimnazjum.
Część 4
Grażyna Francuz-Ornat,
Teresa Kulawik, Maria Nowotny- Rożańska
Nowa Era
93/2/2010
 
Geografia
Planeta Nowa. Podręcznik do geografii. Gimnazjum. Klasa 3
 
Mariusz Szubert
Nowa Era
7/3/2010
Biologia
Podręcznik do biologii w gimnazjum „Puls życia ”
Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marcin Sęktas
Nowa Era
58/3/2010
Chemia
„Chemia Nowej Ery ”
Jan Kulawik,
Teresa Kulawik,
Maria Litwin
 
Nowa Era
 
49/3/2010
 
Edukacja dla bezpieczeństwa
 
 
Edukacja dla bezpieczeństwa - podręcznik dla gimnazjum
 
 
M. Borowiecki Z. Pytasz E. Rygała
 
 
WSiP
 
 
 
 
193/2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykaz podręczników na rok szkolny 2014 /2015
 
Szkoła Podstawowa     
 
KLASA  2
 
Przedmiot
Tytuł podręcznika
Autorzy
Wydawnictwo
Numer
dopuszczenia
Edukacja wczesnoszkolna
 
Elementarz XXI wieku. Klasa 2. Podręcznik cz. 1. Ćwiczenia cz. 1, 2. Matematyka cz. 1, 2. Muzyka. Teczka artysty,
 
Elementarz XXI wieku. Podręcznik. Część 2. Ćwiczenia zintegrowane. Cz.3, 4. Ćwiczenia do edukacji matematycznej. Cz. 3, 4. Teczka artysty. Ćwiczenia z edukacji muzycznej
 
Krystyna Bielenica, Maria Bura, Monika Gromek, Nina Gryzoń, Małgorzata Heine, Ewa Hryszkiewicz, Grażyna Kilbach, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz, Małgorzata Ogrodowczyk, Barbara Stępień, Witold Vargas
Nowa Era Spółka z o.o.
 
 
 
Nowa Era Spółka z o.o.
 
 
 
404/3/2013
 
 
 
 
 
404/4/2013
 
 
Zajęcia komputerowe
Zajęcia komputerowe. Szkoła na miarę. Podręcznik z ćwiczeniami. Klasa 2
M. Kęska
Nowa Era
228/2/2010
Język angielski
Fairyland 2
Virginia Evans,
Jenny Dooley
Express Publishing
15/2/2009
         Religia
Jam jest Chleb życia. Podręcznik dla dzieci przygotowujących się do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej
red. Bolesław Klaus
BIBLOS
OW-2/191/96
 
 
 
 
 
Szkoła Podstawowa     
 
KLASA  3
 
Przedmiot
Tytuł podręcznika
Autorzy
Wydawnictwo
Numer
dopuszczenia
Edukacja wczesnoszkolna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementarz XXI wieku. Klasa 3

 

 

 

Podręcznik.
Część 1 i 2.

 

 

 

Ćwiczenia zintegrowane cz.1,2,3,4

 

 

 

Ćwiczenia do edukacji matematycznej. Część 1, 2, 3 i 4

 

 

 

Teczka artysty. Ćwiczenia z edukacji
Krystyna Bielenica, Maria Bura, Monika Gromek, Nina Gryzoń, Ewa Hryszkiewicz, Monika Kosińska, Grażyna Kilbach, Małgorzata Kwil, Małgorzata Ogrodowczyk, Barbara Stępień, Joanna Winiecka-Nowak
Nowa Era
 
 
 

404/5/2014

 

404/6/2014 
Zajęcia komputerowe
Zajęcia komputerowe Podręcznik z ćwiczeniami
Michał Kęska
 
Nowa Era
228/3/2011
Język angielski
Fairyland 3
 
Virginia Evans, Jenny Dooley
Express Publishing
15/3/2009
Religia
Jezusowa wspólnota serc. Podręcznik do religii klasy III szkoły podstawowej.
 
red. Wł. Kubik T. Czarnecka
WAM
AZ-13-01/1-1
 
 
 
 
                                        
  Szkoła Podstawowa     

KLASA  4
 
Przedmiot
Tytuł podręcznika
Autorzy
Wydawnic
two
Numer
dopuszczenia
Język polski
Słowa na start! Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy IV szkoły podst.
Słowa na start! Podręcznik do nauki o języku z ćwiczeniami dla klasy IV szkoły podst..
Część 1 i 2
 
Marlena Derlukiewicz
 
 
 
 
 
 
A. Gorzałczyńska-Mróz D.Chwastniewska D. Rożek,
 
Nowa Era
 
 
 
 
 
 
Nowa Era
 
338/1/2011
 
 
 
 
 
 
338/2/2011
 
 
Język angielski
 
Starland 1
 
J. Dooley, V. Evans
 
Express Publishing
 
231/1/2009
 
Przyroda
 
Tajemnice przyrody. Podręcznik dla klasy IV szkoły podstawowej.
Tajemnice przyrody 4. Zeszyt ćwiczeń cz. 1 i 2
 
 
M. Marko-Worłowska, F. Szlajfer, J. Stawarz
 
 
J. Golanko, U. Moździerz, J. Stawarz
 
Nowa Era
 
 
 
 
 
Nowa Era
 
399/1/2011
 
 
 
 
 
Matematyka
Matematyka z plusem. Podręcznik do klasy IV
 
M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński
GWO
340/1/2011
Historia
„ Wczoraj i dziś” Podręcznik do historii i  społeczeństwa dla klasy IV.
 
Grzegorz Wojciechowski
Nowa Era
443/1/2012
Muzyka
Lekcja muzyki – podręcznik do muzyki dla klasy IV
 
Monika Gromek, Grażyna Kilbach
Nowa  Era
589/1/2012
Plastyka
Do dzieła
J. Lukas, K. Onak
Nowa Era
326/2011
 
Religia
Jestem chrześcijaninem. Podręcznik do religii dla klasy IV szkoły podstawowej.
Red. W. Janiga
GAUDIUM
AZ-21-01/10-LU-1/12
Zajęcia techniczne
 
„Jak to działa?”
Podręcznik z ćwiczeniami, dodatkiem i płytą. Niezbędnik rowerzysty kl. IV – VI.
 
Lech Łabecki, Marta Łabecka
Nowa Era
295/2010
Zajęcia komputerowe
Lekcje z komputerem 4
Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas,Witold Krasna, Agnieszka Samulska, Mirosław Wyczółkowski
WSiP
453/1/2012
 
 
 
                                    
  Szkoła Podstawowa     

KLASA  5
 
Przedmiot
Tytuł podręcznika
Autorzy
Wydawnictwo
Numer
dopuszczenia
Język polski
Słowa na start! Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy V szkoły podst.
 
Słowa na start! Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy V szkoły podst..
 
Marlena Derlukiewicz
 
 
 
 
 
Anna Wojciechowska, Agnieszka  Marcinkiewicz
Nowa Era
 
 
 
 
 
 
Nowa Era
338/4/213
 
 
 
 
 
 
338/3/2013
 
 
 
 
Język angielski
Starland 1 (kontynuacja)
Starland 2
 
Virginia Evans
Jenny Dooley
Express Publishing
 
231/1/2009
 
231/2/2010
Przyroda
„Tajemnice przyrody.”Podręcznik dla klasy V szkoły podstawowej.
„Tajemnice przyrody” Zeszyt ćwiczeń, klasa 5,
cz. 1
 
 
cz. 2
 
Janina Ślósarczyk Ryszard Kozik, Feliks Szlajfer,
 
 
 
J. Golanko
D. Marszał
U. Moździerz
D. Marszał,
T. Paczkowska,
J. Stawarz
Nowa Era
 
 
 
Nowa Era
 
 
 
 
 
Nowa Era
 
399/2/2013
 
Matematyka
Matematyka z plusem Podręcznik do klasy V.
M. Dobrowolska M. Jucewicz, M. Karpiński
GWO
299/00
Historia
„Wczoraj i dziś” Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy 5
Grzegorz Wojciechowski
Nowa Era
443/2/2013
Plastyka
Do dzieła
J. Lukas, K. Onak
Nowa Era
326/2011
Religia
Obdarowani przez Boga. Podręcznik do religii dla klasy V szkoły podstawowej.
 
red. Z. Marek,
WAM
AZ-22-01/1-1
Technika
„Jak to działa?”
Podręcznik z ćwiczeniami, dodatkiem i płytą. Niezbędnik rowerzysty kl. IV – VI.
 
Lech Łabecki Marta Łabecka
 
Nowa Era
 
295/2010
 
Zajęcia komputerowe
 
 
 
 
 
 
 
 
Lekcje z komputerem 5.
 
 
 
 
 
 
 
 
Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas, Witold Krasna, Agnieszka Samulska, Mirosław Wyczółkowski
 
WSiP
453/1/2012
 
Muzyka
 
Lekcja muzyki - podręcznik do muzyki dla klasy V
 
 
M. Gromek
G. Kilbach
 
Nowa Era
 
589/2/2013
 
 
                                         
  Szkoła Podstawowa     

KLASA  6
 
Przedmiot
Tytuł podręcznika
Autorzy
Wydawnictwo
Numer
dopuszczenia
Język polski
Słowa na start! Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy VI szkoły podstawowej
 
Słowa na start! Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy VI szkoły podstawowej.
 
Marlena Derlukiewicz
 
 
 
 
Anna Wojciechowska,
Agnieszka Marcinkiewicz
Nowa Era
 
 
 
 
 
Nowa Era
338/5/2014
 
 
 
 
 
338/6/2014
 
 
 
Język angielski
Starland 2 (kontynuacja)
Virginia Evans
Jenny Dooley
Express Publishing
 
231/2/2010
Przyroda
Tajemnice przyrody – podręcznik z płytą.
Kl. 6.
 
Tajemnice przyrody Klasa 6 Zeszyt ćwiczeń cz. 1
 
 
Tajemnice przyrody Klasa 6
Zeszyt ćwiczeń cz. 2
 
J. Stawarz,
F. Szlajfer,
H. Kowalczyk
 
M. Marko-Worłowska,
J. Stawarz,
D. Marszał,
M. Mochnacz
M. Mańska,
J. Stawarz,
D. Marszał
M. Marko- Worłowska
Nowa Era
399/3/2014
Matematyka
Matematyka z plusem. Podręcznik do klasy VI
M.Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński
GWO
 
Historia
„Wczoraj i dziś” Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy 6
Grzegorz Wojciechowski
Nowa Era
443/3/2014
Muzyka
 
 
 
Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy VI
 
M. Gromek
G. Kilbach
 
 
Nowa Era
 
 
 
 
 
 
 
Plastyka
Do dzieła
 
J. Lukas, K. Onak
Nowa Era
326/2011
Religia
Przemienieni przez Boga. Podręcznik do religii dla klasy VI szkoły podstawowej.
red. Zbigniew Marek
 
WAM
AZ-23-01/1-1
Zajęcia komputerowe
Lekcje z komputerem 6
 
W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, W. Krasna, A. Samulska, M. Wyczółkowski
 
WSiP
453/1/2012
 
 
 
 

 

(C)opyright by Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie