Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie
 
Strona główna / Pedagog / Zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w Rodzinie
2021-06-19     Gerwazego, Protazego, Sylwii     "Człowiek urodził się po to, aby się radować". Blaise Pascal    
MENU
O szkole
Dokumentacja szkolna
Nauczyciele
Uczniowie
Galeria
Pedagog
Poradnik dla rodziców
Poradnik dla uczniów
internet - zagrożenia
Zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w Rodzinie
Świetlica szkolna
Biblioteka
Przedszkole
Ogłoszenia
E-Dziennik
Office 365
Plan lekcji
Rekrutacja w systemie Vulcan
Rozkład przerw
WSDZ
Projekt MegaMisja
Kontakt
archiwum
Zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w Rodzinie
Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w Rodzinie
 
Adres:
Osrodek Pomocy Społecznej
34-642 Dobra 38 tel. 183330020
 
 
PRZEMOC - NIE PRZECHODŹ OBOJĘTNIE !!!
 
Jeśli jesteś upokarzana/y, bita/y, słyszysz groźby, jesteś zmuszana/y do poniżających zachowań - nie możesz się na to godzić!!!
Jeśli dzieje Ci się krzywda - masz prawo do obrony i wsparcia!!!
Jeśli doświadczasz przemocy bądź jesteś jej świadkiem - zgłoś to !!!
 
MILCZENIE OSÓB KRZYWDZONYCH POZWALA SPRAWCOM UTRZYMYWAĆ PSYCHICZNĄ PRZEWAGĘ.
NALEŻY TEMU PRZECIWDZIAŁAĆ!
 
 
Przemoc fizyczna - to wszelkie działąnia, które sprawiają ból fizyczny: popychanie, szarpanie, okaleczanie, uderzanie, wykręcanie rąk, szturchanie, obezwładnianie, policzkowanie, kopanie, duszenie, itp.
 
 
Przemoc psychiczna - występuje wtedy, gdy sprawca upokarza ofiarę poprzez wyśmiewanie, szydzenie, wyzywanie, oczernianie, stałe krytykowanie, oskarżanie o nieudolność, lekceważenie pracy domowej, narzucanie własnych poglądów, stosowanie izolacji społecznej, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi, itp
 
Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia": 801 12 00 02
 
Poradnia telefoniczna dla osób w kryzysie emocjonalnym : 116 123
 
Dziecięcy telefon zaufania- rzecznik praw dziecka : 0 800 12 12 12
(C)opyright by Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie