Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie
 
Strona główna / Świetlica szkolna / Regulamin dowozu szkolnego
2020-04-07     Donata, Herminy, Rufina     "To, jakim jestem człowiekiem, jest nieskończenie ważniejszeod tego, co posiadam". Phil Bosmans    
MENU
O szkole
Dokumentacja szkolna
Nauczyciele
Uczniowie
Galeria
Pedagog
Świetlica szkolna
Biblioteka
Przedszkole
Ogłoszenia
Kontakt
E-Dziennik
WSDZ
Plan lekcji
Rekrutacja w systemie Vulcan
Rozkład przerw
archiwum
Regulamin dowozu szkolnego

REGULAMIN DOWOZU SZKOLNEGO

1. Z dowozu autobusem szkolnym może korzystać każdy uczeń, który znajduje się na liście uczniów dojeżdżających.

 

2. Podczas jazdy uczniowie mają obowiązek siedzieć w wyznaczonych miejscach i nie mogą ich zmieniać w czasie jazdy.

 

3. Uczeń może wsiadać i wysiadać z autobusu tylko w wyznaczonych do tego miejscach.

 

4. Przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu uczniowie zachowują szczególną ostrożność tak, aby nie narazić siebie i innych uczniów na niebezpieczeństwo wypadku.

 

5. Uczniowie przyjeżdżają do szkoły kursami zgodnie ze swoim planem lekcji i zgodnie z nim wyjeżdżają.

 

6. Jeżeli z zastępstw doraźnych wynika, że klasa zostaje zwolniona np. z ostatniej lekcji wówczas uczniowie dojeżdżający oczekują na kurs autobusu na świetlicy.

 

7. Uczniowie mogą wracać do domu innym kursem (wcześniejszym lub późniejszym), jeżeli w autobusie są wolne miejsca a zmiana wynika ze zwolnienia klasy w zastępstwach doraźnych lub udziale uczniów w zajęciach dodatkowych.

 

8. Powrót ze szkoły po zajęciach lekcyjnych innym środkiem lokomocji może nastąpić tylko na podstawie zwolnienia złożonego u wychowawcy świetlicy (jednorazowego lub stałego) podpisanego przez rodziców (opiekuna prawnego).

 

9. Uczniowie po przyjeździe do szkoły udają się do szatni a następnie na świetlicę szkolną lub bezpośrednio na lekcje.

 

10. Podczas jazdy uczniowie zachowują spokój i dyscyplinę, wypełniając wszystkie polecenia opiekuna dowozu, a także dostosowują się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie. W przypadku, kiedy uczeń nie zastosuje się do uwag opiekuna, ten niezwłocznie powiadamia wychowawcę, który wzywa rodzica do szkoły.

11. Opiekun autobusu szkolnego ponosi odpowiedzialność za dowożonych uczniów od chwili wejścia do autobusu do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości.

12. Za zniszczenia wyposażenia autobusu finansowo odpowiada rodzic ucznia (prawny opiekun).

 

13. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń ponosi konsekwencje zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym regulaminem dotyczącym kryteriów oceny z zachowania.

 

14. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka w drodze do przystanku autobusowego i podczas powrotu z przystanku do domu.

 

15. Jeżeli uczeń po zakończonych lekcjach opuszcza teren szkoły, a później do niej wraca nie ma prawa wsiąść do autobusu szkolnego. W takim przypadku pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka biorą rodzice. 

(C)opyright by Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie