Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie
 
Strona główna / Świetlica szkolna / Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej
2020-04-07     Donata, Herminy, Rufina     "To, jakim jestem człowiekiem, jest nieskończenie ważniejszeod tego, co posiadam". Phil Bosmans    
MENU
O szkole
Dokumentacja szkolna
Nauczyciele
Uczniowie
Galeria
Pedagog
Świetlica szkolna
Biblioteka
Przedszkole
Ogłoszenia
Kontakt
E-Dziennik
WSDZ
Plan lekcji
Rekrutacja w systemie Vulcan
Rozkład przerw
archiwum
Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

 

1. Posiłki wydawane są w czasie długiej przerwy obiadowej od 11.20 do 11.40.

2. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom niespożywającym posiłków.

3. Nadzór nad uczniami sprawuje dyżurujący wychowawca świetlicy.

4. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka.

5. Podczas spożywania posiłków uczniowie powinni zachowywać się zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami kulturalnego spożywania posiłku, a także przestrzegać swojego miejsca w kolejce.

6. Dyżury w stołówce pełnią wszystkie klasy gimnazjalne (tylko uczniowie, którzy jedzą obiad) przez okres jednego miesiąca. W przypadku nie wywiązania się z dyżuru, klasa pełni dyżur karny przez miesiąc. Natomiast za wzorowy dyżur uczniowie otrzymują uwagi pozytywne.

7. Obowiązkiem dyżurnego jest odniesienie pustych naczyń (np. kubków z kompotu, talerzy z chleba), pościeranie stolików i zasunięcie krzesełek.

8. Opłatę za obiady należy uiszczać do 10-go każdego miesiąca z góry u pani intendentki.

9. W stołówce jest możliwość kupienia mleka, które wydawane jest tylko od

godz. 9.30 do 9.45.

(C)opyright by Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie