Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie
 
Strona główna / Pedagog / Poradnik dla rodziców
2021-06-19     Gerwazego, Protazego, Sylwii     "Człowiek urodził się po to, aby się radować". Blaise Pascal    
MENU
O szkole
Dokumentacja szkolna
Nauczyciele
Uczniowie
Galeria
Pedagog
Poradnik dla rodziców
Poradnik dla uczniów
internet - zagrożenia
Zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w Rodzinie
Świetlica szkolna
Biblioteka
Przedszkole
Ogłoszenia
E-Dziennik
Office 365
Plan lekcji
Rekrutacja w systemie Vulcan
Rozkład przerw
WSDZ
Projekt MegaMisja
Kontakt
archiwum
Poradnik dla rodziców

 RODZICE! ZAPRASZAM – WSTĄPCIE DO MOJEGO GABINETU !!!

 
Jeśli:
♦ macie problemy wychowawcze ze swoim dzieckiem,
♦ chcecie mu pomóc, ale nie wiecie jak,
♦ Wasze dziecko nie chodzi regularnie do szkoły,
♦ zauważyliście, że coś dzieje się z nim niedobrego…
♦ nie potraficie z nim już rozmawiać.
 
SERDECZNIE ZAPRASZAM :) - 
 
Warto przeczytać!    
 MOTYWACJA  
 
Poradnik dla rodziców    
 
"Szukaj drogi do swojego dziecka"
- Przyglądaj się dziecku, jak komuś odbywającemu ciężką wspinaczkę na wysoką górę.
- Zauważaj jego mocne strony.
- Naucz się słuchać.
- Szanuj uczucia swojego dziecka.
- Każdego dnia doceń coś, co dziecko robi dobrze.
- Dziel się z dzieckiem swymi odczuciami.
- Bądź stanowczy, pomagając dziecku dokonywać zdrowych wyborów.
- Zacieśniaj więź między domem a szkołą. Dziel się z wychowawcą tym, co lubisz i podziwiasz w swoim dziecku.
- Ucz swoje dziecko, że nie jest tylko samym ciałem.
- Twórz i pielęgnuj pozytywną atmosferę w domu.
- Ciesz się i baw ze swoim dzieckiem.
- Dawaj dziecku to, co masz w sobie cennego i ważnego.
- Interweniuj, gdy twoje dziecko mówi o sobie negatywnie.
- Mów szczerze o wszystkich oczekiwaniach - swoich własnych i dziecka.
- Pozwalaj dziecku brać udział w decyzjach i wyborach dotyczących jego samego i własnej rodziny.
- Słuchaj nie osądzając.
- Jasno formułuj wymagania.
- Wprowadź na stałe humor w wasze życie.
- Nigdy nie zawstydzaj, nie ośmieszaj ani nie wprawiaj dziecka w zakłopotanie.
- Okazuj swemu dziecku miłość bez stawiania warunków.
 
„Wzajemna miłość pozwoli rodzicom i dziecku być sobą i czuć się szczęśliwym!”
 
RODZICU BĄDŹ CZUJNY!
 
- Mój syn wcześniej mówił prawdę - teraz kłamie.
- Moja córka staje się jakaś tajemnicza, niedostępna, zamyka się w sobie.
- Znika gdzieś na całe popołudnia i niechętnie o tym mówi.
- Przechodzi na wegetarianizm.
- Do tej pory często zmieniała stroje - teraz ubiera się raczej skromnie, przestała chodzić na dyskoteki.
- Rezygnuje ze swoich dotychczasowych zainteresowań.
- Spotkała ciekawych i wartościowych ludzi, którzy chcą realizować ideały.
- Ostatnio ubiera się na czarno, słucha muzyki heavy lub black-metal.
- Przechodzi gwałtowne zmiany nastroju: tego samego popołudnia potrafi być na przemian wylewna i wesoła lub milcząca i poważna.
- Nieoczekiwanie stal się bardzo religijny, sam czyta Biblię.
- Moja córka angażuje się w wiele inicjatyw społecznych: na rzecz rodziny, pomocy dzieciom... - Aż pogubiłam się w tym, gdzie, co i kiedy.
- Mój syn zaczął medytować.
- Otrzymała od znajomego zaproszenie na spotkanie w firmie, w której dość szybko można zarobić dużo pieniędzy.
- Nieraz odnoszę wrażenie, jakby był pod wpływem narkotyków.
- Do niedawna myślał o studiach - teraz nauka go drażni, zastanawia się nad sensem zdawania matury.
- Pewnego razu powiedział mi, że altruizm jest cechą ludzi słabych.
- Niby mówimy tym samym językiem, a jednak od niedawna nie potrafimy się z nią porozumieć.
- To dziwne, ale jakby stracił poczucie humoru; wprawdzie dalej żartuje, ale robi to w sposób monotematyczny i cyniczny - śmieje się przede wszystkim z głupoty ludzkiej.
- W jego pokoju pojawiły się nowe książki lub broszury o treści religijnej.
- Zaczyna palić kadzidełka, uprawia jogę, medytację.
- Pojawiło się coś nowego w jego zachowaniu; raz wyczuwam agresję, innym razem obojętność.
- Interesuje się zjawiskami paranormalnymi, magią, okultyzmem.
- Rysuje lub przyszywa do plecaka następujące znaki: "666", "pentagram" (gwiazda pięcioramienna otoczona kółkiem), "głowa kozia", "odwrócony krzyż").
- Likwiduje symbole religijne, które uważa za przejawy bałwochwalstwa.
- Moja córka coraz poważniej podchodzi do życia - tylko dlaczego dostrzega przede wszystkim ciemne strony rzeczywistości: zagrożenie wojną atomową, wzrost przestępczości, zjawisko narkomanii, samobójstwa, rozwody itp., nieraz nawet cytuje dane statystyczne.
- Przestaje oglądać telewizję, słuchać radia.
- Bardzo dosłownie interpretuje pewne fragmenty Biblii.
- Przestał spotykać się z dotychczasowymi przyjaciółmi.
- Zaczyna interesować się reinkarnacją, naturalnymi metodami uzdrawiania, wróżbami, astrologią.
- Stała się jakaś sztywna, pełna rezerwy.
 
 
DYSLEKSJA:
Objawy tzw. ryzyka dysleksji w poszczególnych etapach rozwoju.
 
W wieku niemowlęcym i poniemowlęcym – opóźnienie rozwoju mowy i rozwoju ruchowym. Później niż rówieśnicy wypowiadają pierwsze słowa, zdania, później zaczynają chodzić i biegać. Mało zręcznie malują, ubierają się, nie podejmują rysowania.
 
W wieku przedszkolnym 3-5 lat - mała sprawność ruchowa całego ciała, mała sprawność rąk, słaba koordynacja wzrokowo-ruchowa, opóźniony rozwój lateralizacji, zaburzony rozwój spostrzegania wzrokowego i pamięci wzrokowej, opóźniony rozwój mowy.
 
W klasie zerowej – obniżona sprawność ruchowa, trudności w samoobsłudze, opóźniony rozwój lateralizacji, opóźniona orientacja w schemacie ciała i przestrzeni, trudności z rysowaniem figur geometrycznych, szlaczków, przy próbach czytania
– przekręcanie wyrazów, przy pisaniu – odzwierciedlanie liter, brzydkie pisanie i rysowanie.
 
W młodszym wieku szkolnym – trudności w zapamiętywaniu wierszy, nazw miesięcy, liter w alfabecie, tabliczki mnożenia, mylenie liter, błędy przy przepisywaniu, trudności w czytaniu.
 
Powyżej IV klasy – błędy ortograficzne, trudności w zapamiętywaniu nazw, dat, nr telefonu, przekręcanie nazwisk, nazw, liczb wielocyfrowych. Trudności w nauce przedmiotów, które wymagają dobrej percepcji wzroku, przestrzennej i pamięci wzrokowej (geografia, geometria, chemia). Trudności w nauce przedmiotów, które wymagają dobrej percepcji i pamięci słuchowej (j. obce, biologia, historia).
 
W wieku dorastania:
- wolne tempo czytania, trudności ze zrozumieniem i zapamiętywaniem, niechęć do głośnego czytania,
- błędy ortograficzne,
- trudne do odczytania pismo,
- przekręcanie długich i trudnych wyrazów,
- trudności z publicznym wypowiadaniem się,
- trudności z odróżnieniem strony lewej i prawej,
- trudności z zapamiętywaniem informacji przez telefon, mylenie cyfr przy wykręcaniu nr telefonu,
- mylenie dat i godzin,
- błędy przy wypełnianiu czeku, przekazu, formularzy.
 
Symptomem charakterystycznym dla dyslektyka jest : nierówna koncentracja uwagi, wolne tempo pracy. Uczeń dyslektyczny dotkliwiej odczuwa swoje trudności w klasach starszych. Okres dorastania stwarza też nowe problemy związane ze zwiększoną pobudliwością - trudności w koncentracji uwagi, szybką męczliwością, która dodatkowo utrudnia naukę.
 
Ważną rolę w przezwyciężaniu i kompensowaniu niepowodzeń w nauce odgrywają cechy osobowości (pewność siebie, optymizm, dojrzałość emocjonalna, umiejętności społeczne) oraz warunki zewnętrzne (wcześnie podjęta terapia, wsparcie rodziców, życzliwa postawa nauczycieli, prawidłowe stosunki koleżeńskie w klasie).
Twoja strone odwiedzilo: 1667
(C)opyright by Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie