Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie
 
Strona główna / O szkole / Historia szkoły
2021-06-19     Gerwazego, Protazego, Sylwii     "Człowiek urodził się po to, aby się radować". Blaise Pascal    
MENU
O szkole
Dokumentacja szkolna
Nauczyciele
Uczniowie
Galeria
Pedagog
Świetlica szkolna
Biblioteka
Przedszkole
Ogłoszenia
E-Dziennik
Office 365
Plan lekcji
Rekrutacja w systemie Vulcan
Rozkład przerw
WSDZ
Projekt MegaMisja
Kontakt
archiwum
Historia szkoły

Krótka historia szkoły

Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie obejmuje: Szkołę Podstawową im. Władysława Orkana, Gimnazjum Publiczne, Gminne Przedszkole - mieszczące się w obiekcie usytuowanym w Jurkowie, oraz Filię Szkoły Podstawowej w Półrzeczkach. 
Szkoła Podstawowa ma w Jurkowie wieloletnią tradycję. Istnieje od roku 1908 Szkoła Początkowo mieściła się w starym, drewnianym budynku, w którym były tylko 3 izby lekcyjne. Wynajmowano więc u miejscowych gospodarzy (Szymona Jani, Józefa Zawady i Jana Mrózka) pomieszczenia, adaptując je na sale lekcyjne. 
Budowę nowego budynku szkolnego rozpoczęto w 1970 r. a ukończono i oddano do użytku już w końcu 1971 r., a ukończono i oddano do użytku już w końcu 1971 r. W nowym obiekcie, na piętrze znalazło się 6 klas lekcyjnych, biblioteka, pokój nauczycielski z magazynkiem na pomoce naukowe, sklepik, toalety, na parterze: trzy klasopracownie, kancelaria, sekretariat, łazienki i toalety, zaś w podpiwniczeniu świetlica, kuchnia z zapleczem, a pod częścią mieszkalną kotłownia z magazynem na opał. 
W latach 60-tych i 70-tych przy działającej szkole podstawowej była zorganizowana szkoła przysposobienia rolniczego oraz kursy dokształcania (wieczorowe) dla osób, które w latach przedwojennych i powojennych nie mogły ukończyć szkoły. 
Kolejnymidyrektorami szkoły byli: J. Janowiec, A. Kmietowicz, I. Leszczyńska, M. Zarębianka, po wojnie W. Borkowska, J. Podgórni, S. Rosiek, a od 1 lutego 1998 r. funkcję tę pełni mgr Małgorzata Lisowska. Jej zastępcą od 1 września 1999 roku jest mgr Anna Czyrnek. 
30 grundia 1998 r. nastąpił odbiór i otwarcie dobudowanego skrzydła, w pomieszczeniach którego znalazły swoje miejsce: klasopracownia nauczania początkowego, biblioteka szkolna, przedszkole, biblioteka gromadzka, punkt sanitarny, toalety i piękna sala gimnastyczna z zapleczem magazynków, szatni, pomieszczeń z natryskami. 
5 września 2000 r. do przygotowanej sali, uzbrojonej w system monitorowanych alarmów przywieziono i zainstalowano 10 nowych komputerów. 
Nauczyciele który pracowali w Jurkowie i przenieśli się do pracy w innych miejscowościach: Anna Krzysztofiak, Maria Bulanda, Lucyna Trzupek, Franciszek Zoń, Jerzy Podgórni, Irena Hohoł. 
Nauczyciele, którzy przeszli na emeryturę: Weronika Dziob, Maria Czech, Rozalia Niemyjska, Zofia Trzupek, Jadwiga Jania, Stanisław Rosiek, Zofia Michorczyk, Barbara Gawlik. W 1986 r. zmarła nauczycielka naucz. pocz. - Zofia Pałys, w 2004r. pożegnaliśmy również emerytowanego nauczyciela historii Józefa Kędrę i emerytowanego dyrektora szkoły Józefa Podgórniego . [Aktualna lista pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w dziale "Dane o szkole"]. 

1 września 1999 r. do szkoły podstawowej i przedszkola dołączono gimnazjum tworząc zespół placówek oświatowych pod wspólną dyrekcją. Obwód gimnazjum obejmuje wsie: Jurków, Półrzeczki, Wilczyce i Chyszówki. Uczniowie dowożeni są zorganizowanym przez UG dowozem. Wszystkie miejscowości z których dzieci i uczniowie uczęszczają do naszego przedszkola i szkół położone są malowniczo w dolinie rzeki Łososinki i potoków: Chyszówka, Łostówka, pomiędzy "wyspowo" wznoszącymi się górami: Łopienia, Mogielicy, Krzystonowa, Kobylicy,Ostrej, Ćwilina. Region nie posiada bogactw mineralnych. Grunty rolne IV,V i VI klasy bonitacyjnej nie dają możliwości rozwoju rolnictwa, ale okolice są bardzo atrakcyjne turystycznie. Naturalne, piękne krajobrazy górskie, bogactwo flory i fauny zdrowy klimat i czyste wody przyciągają turystów i są szansą dla miejscowej ludności, której znaczny odsetek (~15%) to bezrobotni. 
Przepiękne prace naszych uczniów o walorach turystycznych regiony i okolicznych miejscowości oraz ich historii, zabytków i legend można obejrzeć i przeczytać w bibliotece szkolnej. 

Powrót do "O szkole"

(C)opyright by Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie