Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie
 
Strona główna / E-Dziennik
2022-01-23     Fernandy, Jana, Rajmundy     "Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego człowieka" - Lew Tołstoj    
MENU
O szkole
Dokumentacja szkolna
Nauczyciele
Uczniowie
Galeria
Pedagog
Świetlica szkolna
Biblioteka
Przedszkole
Ogłoszenia
E-Dziennik
Office 365
Plan lekcji
Rekrutacja w systemie Vulcan
Rozkład przerw
WSDZ
Projekt MegaMisja
Kontakt
archiwum
E-Dziennik

 Adres internetowy naszego e-dziennika: 

https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminadobra

 

Prezentacja - podstawy konfiguracji i użytkowanie e-dziennika >>tutaj

Regulamin korzystania z dziennika elelktronicznego dla rodziców >>tutaj

 

Aktywacja konta do e-dziennika po dłuższym nieuzywaniu >>tutaj 

 
Instrukcja odnowienia/zmiany hasła do e-dziennika  >>tutaj 
 
Instrukcja usunięcia z planu lekcji zajęć w dniu wolnym >>tutaj    
 
 
Wpisywanie osiągnięć uczniów do dziennika >>tutaj
 
Wpisywanie do dziennika ocen z poprzednich lat - klasy ostatnie >>tutaj
 
Drukowanie zagrożeń oceną niedostateczną na koniec roku >>tutaj

Przygotowanie do drukowania świadectw i arkuszy ocen >>tutaj

Wpisywanie ocen końcoworocznych do świadectwa  >>tutaj

 
Czas realizacji godzin w poszczególnych miesiącach >>tutaj
 
 
Formularz adresu mailowego rodziców + RODO >>tutaj
 
wszelkie pytania proszę kierować na adres: jan.konieczny@wp.pl

 

(C)opyright by Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie